ZASADY OCENY ROZWOJU DZIECKA dla RODZICA

ZASADY OCENY ROZWOJU DZIECKA dla RODZICA

  • Zaznaczaj na siatkach centylowych pomiary swojego dziecka.
  • Dla dzieci do 5 r.ż. korzystaj ze standardów rozwoju WHO.
  • Najważniejsze są proporcje masy ciała do długości/wzrostu a nie sama masa ciała.
  • Jeśli dziecko spada z dotychczasowego kanału centylowego masy ciała do długości (wzrostu) skonsultuj sposób żywienia z dietetykiem klinicznym.
  • Spadek masy ciała lub nieprawidłowe przyrosty masy ciała w 90% są spowodowane błędami żywieniowymi a nie chorobą!
  • Jeśli mimo korekty diety dziecko nadal nie przybiera prawidłowo na wadze, skonsultuj się z lekarzem.