Akceptacja grudek

Wielu rodziców rozszerza dietę dziecka bardzo powoli, często ze względu na strach przed zadławieniem się niemowlęcia. U zdrowego niemowlęcia jest to jednak bardzo mało prawdopodobne. Gdy niemowlę jest karmione w pozycji siedzącej, grudki, kawałki, które są zbyt duże do połknięcia, łatwo zostaną usunięte z ust przez silny naturalny/fizjologiczny odruch wymiotny lub kaszlowy. Końcówka języka służy do kontrolowania jedzenia w ustach. Jeśli niemowlę próbuje połknąć zbyt duże grudki lub kawałki będzie kaszleć lub prezentować odruch wymiotny, aby usunąć grudki z tyłu języka.

To normalna część nauki radzenia sobie z grudkami.

Niektóre niemowlęta są bardziej wrażliwe na różne tekstury pokarmów i potrzebują więcej czasu i praktyki, aby je zaakceptować. Niemowlętom, które wypluwają np. zupę z grudkami, czy większe kawałki jedzenia nadal należy oferować te produkty, tak aby dziecko musiało nauczyć się z nimi radzić. Nie powinno się wracać do gładkich konsystencji.

 

Ważne jest, aby eksponować dzieci na różne tekstury również zabawek, które wkładają do ust tak aby stymulować żucie. Pomoże to zmniejszyć wrażliwość niemowlęcia na nowe tekstur i poprawi jego umiejętności jedzenia.
Oferowanie niemowlętom jak najwięcej różnych tekstur pokarmów jest bardzo ważne w nauce umiejętności jedzenia.
Dzieci, które miały zbyt późno wprowadzane konsystencje inne niż papki, częściej rozwijają zaburzenia karmienia takie jak: wybrzydzanie czy wybiórczość pokarmowa w drugim roku życia.

Więcej na temat rozszerzania diety oraz produktów „Finger foods” dowiesz się na kursie